Vad är stress?

Det är få eller ingen som idag inte har upplevt känslan av att vara stressad. Idag kan man se att stress är ett globalt problem som genomsyrar vårt samhälle. Men, vad är stress? Man skulle enkelt kunna bryta ner det till att det finns en inre och en yttre stress, eller direkta och indirekta stressorer som orsakar stressreaktioner. De direkta (yttre), kan vara skador på muskler eller vävnad orsakad av trauman av olika slag medan de indirekta (inre) har emotionella eller psykiska faktorer.

En viss nivå av stress kan göra att vi fungerar bättre och håller oss effektiva medan för höga nivåer kan leda till sämre fysisk och psykisk hälsa. Man kan se att stress gör oss sjuka och kan leda till bland annat problem som migrän, stroke, högt blodtryck, sämre immunförsvar, fetma och problem med matsmältningen.

Känner du att du ofta simmar med näsan precis ovan för vattenytan? Att du inte hänger med för att livshjulet snurrar lite för fort? Att du helt enkelt är stressad alldeles för ofta och inte vet vad du ska göra eller var du ska börja? Med stresshantering utvecklar vi copingstrategier - alltså ger dig verktyg att öka din förmåga att hantera stress men vi kommer även att samtala kring både stressen och dig.
I denna tjänst ingår det en konsultation på 30 min samt 25 min avslappnande massage.
Välkommen att boka tid!