Konditionstest

Ju mer syre ditt hjärta orkar pumpa till dina arbetade muskler desto bättre. Ett konditionstest talar om hur mycket. Detta anges som din maximala syreupptagningsförmåga (VO2 max). Ditt testvärde som vi får fram visar hur det förhåller sig till den önskvärda konditionsnivån för just din ålder. Du får en bra indikation hur du kan planera din träning och med en rekommenderad uppföljning efter några månader kan du se resultatet av dina insatser. 

Eller så får du ett kvitto på att konditionen är bra redan nu!

Hur går det till?

Testet tar ca 30 minuter och innebär cykling på ergometercykel med en anpassad belastning i ett jämnt tempo, ca 10 min, ett s k submaximalt test. Under testet registreras din puls och du får skatta din upplevda ansträngning enligt Borgskalan. Du behöver inte pressa dig till max. På några minuter beräknas dina värden. Dessa utgår från standardiserade tabeller och ger dig uppskattade värden. Vill du utmana dig själv gör du ett uppföljande test senare och ser effekten av din träning.

Testet utförs av en leg kiropraktor.

Vältränad eller otränad, alla klarar testet! 

Innan testet: 

ät, drick eller använd inte tobak innan testet. Träna heller inte högintensiv samma dag eller dagen innan. Dessa faktorer påverkar och ger ett missvisande testresultat.