Kiropraktisk behandling

Vid ditt första besök tar kiropraktorn bl a reda på din sjukdomshistoria, ditt aktuella problem och din målsättning med behandlingen. Livsstil, arbete och fritidsaktiviteter är viktig information för att våra kiropraktorer ska få en helhetsbild och därefter kunna optimera behandlingen. En anamnes tas för att få ett helhetsintryck och för att därefter kunna optimera behandlingen. Därefter görs en undersökning för att ta reda på vilka muskler/leder som inte fungerar som de ska som sedan behandlas. Efter behandlingen får ni alltid råd/övningar för att ytterligare påskynda läkningsprocessen.

Kiropraktik används för att hitta orsaken till problemen, återställa god funktion i leder/muskler. Leder som är rörelseinskränkta behandlas med olika mobiliseringstekniker/manipulationsbehandling och muskler som inte fungerar optimalt behandlas med olika former av mjukdelstekniker. 

Effekt

  • En leds normala rörelseomfång återställs
  • Korrigering av biomekaniska felfunktioner i rörelseapparaten
  • Avslappnande reaktion i muskler
  • Reducering av nervsignaler som stimulerar till muskelkramp
  • Frisättning av nervsystemets egna smärtdämpare (enkefaliner och endorfiner)