Akupunktur

Akupunktur är en behandlingsmetod som godkändes av Socialstyrelsen 1984 och används idag inom svensk sjukvård för smärtlindring. Dess positiva effekter har påvisats i ett flertal vetenskapliga studier där man sett att nålstimuleringen påverkar nervsystemet till effektivare hämning av smärta. När akupunkturbehandling ges aktiveras kroppens egna smärtlindrande system. 

Akupunktur används vid muskel- och ledsmärtor. Artros, spänningshuvudvärk, knäbesvär, axelvärk, höftsmärta, migrän, nackspärr, ryggskott, långvarig smärta, lateral/medial epikondylit (tennisarmbåge, golfarmbåge), graviditetsrelaterad smärta, bröstryggssmärta är några exempel på tillstånd där akupunktur är effektivt.

Effekt

  • Smärtreducering
  • Ökad blodcirkulation
  • Ökad muskelaktivitet
  • Ett ökat nutritivt flöde uppnås
  • Kroppens egna hormon som till exempel endorfin frisätts